Digui-li que digui
que sigui l'indi xic
qui li tingui la bici
i qui l'infli.