Dit

Que t'ha dit,
que t'ha dut
i que t'ha dat
el ditot.