Així és com tu dius,
així com tu dius és.
Així com tu dius és.
Així tu dius com és.