El cel està enrajolat.
Qui el desenrajolarà?
El desenrajolador
que el desenrajoli
bon desenrajolador serà.