Una gallina tica-xica-mica, cama-curta i ballarica,
va tenir tres pollets, tics-xics-mics, cama-curts i ballarics.
Si la gallina no hagués estat tica-xica-mica, cama-curta i ballarica,
els tres pollets no serien tics-xics-mics, cama-curts i ballarics.