Got

En un got
no hi pot
haver-hi hagut
vi bo del fort
sense un embut.