Lleva't i cull la palla vella, que es mulla.

comments powered by Disqus