Paula para la taula
para-la bé que el pare ja ve.
Que la pari en Pere
que a mi no em va bé.