En Pere Peret pintor,
premiat per Portugal,
pinta pots i potinguetes
per posar pebre picant.