Piu

En Piu que manobre fou,
fent un pou va perdre un peu,
el seu amic Pau digué:
Pol en Piu té un peu al pou.