Qui roba una arrova de roba
no roba la arrova
sinó que roba la roba.