Rus

Un rus que és ros,
té un ris
i està al ras
sense fer res.