Senyora, vinc de part de la senyora
a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora.
Senyora digui a la senyora
que la senyora no s'enyora.